1973 Topps #303 Josh Ashton 6 - EX/MT

1973 Topps #303 Josh Ashton Front Thumbnail
1973 Topps #303 Josh Ashton Back Thumbnail
Serial Number
F73T 00 1849
Grade
6.00
Price
$2.25
1973 Topps #303 Josh Ashton Front Thumbnail
1973 Topps #303 Josh Ashton Back Thumbnail
Serial Number
F73T 00 4220
Grade
6.00
Price
$2.25
1973 Topps #303 Josh Ashton Front Thumbnail
1973 Topps #303 Josh Ashton Back Thumbnail
Serial Number
F73T 00 4221
Grade
6.00
Price
$2.25

Report this card

Thank you for your report.

This dialog will close automatically.