1974 Topps #26 Josh Ashton 6 - EX/MT

1974 Topps #26  Josh Ashton  Front Thumbnail
1974 Topps #26  Josh Ashton  Back Thumbnail
Serial Number
F74T 00 2154
Grade
6.00
Price
$2.25
1974 Topps #26  Josh Ashton  Front Thumbnail
1974 Topps #26  Josh Ashton  Back Thumbnail
Serial Number
F74T 00 2714
Grade
6.00
Price
$2.25

Report this card

Thank you for your report.

This dialog will close automatically.