1972 Kelloggs #2 Amos Otis 8 - NM/MT

1972 Kelloggs #2   Amos Otis Front Thumbnail
1972 Kelloggs #2   Amos Otis Back Thumbnail
Serial Number
B72K 00 0034
Grade
8.00
Price
$15.00
1972 Kelloggs #2   Amos Otis Front Thumbnail
1972 Kelloggs #2   Amos Otis Back Thumbnail
Serial Number
B72K 00 0061
Grade
8.00
Price
$15.00

Report this card

Thank you for your report.

This dialog will close automatically.