1953 Topps #194 Eddie Kazak 1.5 - FAIR

1953 Topps #194  Eddie Kazak  Front Thumbnail
1953 Topps #194  Eddie Kazak  Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 5642
Grade
1.50
Price
$2.10
1953 Topps #194  Eddie Kazak  Front Thumbnail
1953 Topps #194  Eddie Kazak  Back Thumbnail
Serial Number
B53T 01 0105
Grade
1.50
Price
$2.10

Report this card

Thank you for your report.

This dialog will close automatically.