1953 Topps #194 Eddie Kazak 1.5 - FAIR

1953 Topps #194  Eddie Kazak  Front Thumbnail
1953 Topps #194  Eddie Kazak  Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 3658
Grade
1.50
Price
$4.25
1953 Topps #194  Eddie Kazak  Front Thumbnail
1953 Topps #194  Eddie Kazak  Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 5642
Grade
1.50
Price
$4.25

Report this card

Thank you for your report.

This dialog will close automatically.