1953 Topps #194 Eddie Kazak 1.5 - FAIR

1953 Topps #194   Eddie Kazak Front Thumbnail
1953 Topps #194   Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 3658
Grade
1.50
Price
$3.50
1953 Topps #194   Eddie Kazak Front Thumbnail
1953 Topps #194   Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 5642
Grade
1.50
Price
$3.50

Report this card

Thank you for your report.

This dialog will close automatically.