1953 Topps #194 Eddie Kazak 2 - GOOD

1953 Topps #194 Eddie Kazak Front Thumbnail
1953 Topps #194 Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 9871
Grade
2 - GOOD
Price
$2.20
1953 Topps #194 Eddie Kazak Front Thumbnail
1953 Topps #194 Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 01 0104
Grade
2 - GOOD
Price
$2.20
1953 Topps #194 Eddie Kazak Front Thumbnail
1953 Topps #194 Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 01 0137
Grade
2 - GOOD
Price
$2.20

Report this card

Thank you for your report.

This dialog will close automatically.