1962 Topps #569 Ed Sadowski 7 - NM

1962 Topps #569 Ed Sadowski Front Thumbnail
1962 Topps #569 Ed Sadowski Back Thumbnail
Serial Number
B62T 00 1712
Grade
7 - NM
Price
$36.00
1962 Topps #569 Ed Sadowski Front Thumbnail
1962 Topps #569 Ed Sadowski Back Thumbnail
Serial Number
B62T 01 6110
Grade
7 - NM
Price
$36.00
1962 Topps #569 Ed Sadowski Front Thumbnail
1962 Topps #569 Ed Sadowski Back Thumbnail
Serial Number
B62T 04 7458
Grade
7 - NM
Price
$36.00

Report this card

Thank you for your report.

This dialog will close automatically.