1962 Topps #569 Ed Sadowski 7 - NM

1962 Topps #569 Ed Sadowski Front Thumbnail
1962 Topps #569 Ed Sadowski Back Thumbnail
Serial Number
B62T 00 1594
Grade
7 - NM
Price
$32.50
1962 Topps #569 Ed Sadowski Front Thumbnail
1962 Topps #569 Ed Sadowski Back Thumbnail
Serial Number
B62T 00 1712
Grade
7 - NM
Price
$32.50
1962 Topps #569 Ed Sadowski Front Thumbnail
1962 Topps #569 Ed Sadowski Back Thumbnail
Serial Number
B62T 04 7458
Grade
7 - NM
Price
$32.50

Report this card

Thank you for your report.

This dialog will close automatically.