1974 Topps #54 Elias Sosa 7 - NM

1974 Topps #54 Elias Sosa Front Thumbnail
1974 Topps #54 Elias Sosa Back Thumbnail
Serial Number
B74T 01 3498
Grade
7.00
Price
$4.50
1974 Topps #54 Elias Sosa Front Thumbnail
1974 Topps #54 Elias Sosa Back Thumbnail
Serial Number
B74T 01 3500
Grade
7.00
Price
$4.50
1974 Topps #54 Elias Sosa Front Thumbnail
1974 Topps #54 Elias Sosa Back Thumbnail
Serial Number
B74T 01 3501
Grade
7.00
Price
$4.50
1974 Topps #54 Elias Sosa Front Thumbnail
1974 Topps #54 Elias Sosa Back Thumbnail
Serial Number
B74T 02 9286
Grade
7.00
Price
$4.50

Report this card

Thank you for your report.

This dialog will close automatically.