1963 Topps #527 Ed Sadowski 7 - NM

1963 Topps #527  Ed Sadowski  Front Thumbnail
1963 Topps #527  Ed Sadowski  Back Thumbnail
Serial Number
B63T 01 5405
Grade
7 - NM
Price
$21.50
1963 Topps #527  Ed Sadowski  Front Thumbnail
1963 Topps #527  Ed Sadowski  Back Thumbnail
Serial Number
B63T 01 9997
Grade
7 - NM
Price
$21.50

Report this card

Thank you for your report.

This dialog will close automatically.