1990 Topps #252 Otis Nixon 8 - NM/MT

1990 Topps #252 Otis Nixon Front Thumbnail
1990 Topps #252 Otis Nixon Back Thumbnail
Serial Number
B90T-A 252
Grade
8 - NM/MT
Price
$0.65
1990 Topps #252 Otis Nixon Front Thumbnail
1990 Topps #252 Otis Nixon Back Thumbnail
Serial Number
B90T-A 252
Grade
8 - NM/MT
Price
$0.65
1990 Topps #252 Otis Nixon Front Thumbnail
1990 Topps #252 Otis Nixon Back Thumbnail
Serial Number
B90T-A 252
Grade
8 - NM/MT
Price
$0.65
1990 Topps #252 Otis Nixon Front Thumbnail
1990 Topps #252 Otis Nixon Back Thumbnail
Serial Number
B90T-A 252
Grade
8 - NM/MT
Price
$0.65
1990 Topps #252 Otis Nixon Front Thumbnail
1990 Topps #252 Otis Nixon Back Thumbnail
Serial Number
B90T-A 252
Grade
8 - NM/MT
Price
$0.65
1990 Topps #252 Otis Nixon Front Thumbnail
1990 Topps #252 Otis Nixon Back Thumbnail
Serial Number
B90T-A 252
Grade
8 - NM/MT
Price
$0.65

Report this card

Thank you for your report.

This dialog will close automatically.